КОТИРОВКАЛАР

Ҳафталик котировкалар 15-02-2021-19-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 15-02-2021-19-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 08-02-2021-12-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 08-02-2021-12-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 01-02-2021-05-02-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 01-02-2021-05-02-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 25-01-2021-29-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-01-2021-29-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-01-2021-22-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 18-01-2021-22-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 11-01-2021-15-01-2021-внутр-рынок-1
Ҳафталик котировкалар 11-01-2021-15-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-01-2021-08-01-2021-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-01-2021-08-01-2021-экспорт
Ҳафталик котировкалар 28-12-2020-31-12-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 28-12-2020-31-12-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 21-12-2020-25-12-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 21-12-2020-25-12-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 14-12-2020-18-12-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 14-12-2020-18-12-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 07-12-2020-11-12-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 07-12-2020-11-12-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 30-11-2020-04-12-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 30-11-2020-04-12-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 23-11-2020-27-11-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 23-11-2020-27-11-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 16-11-2020-20-11-2020-внутр
Ҳафталик котировкалар 16-11-2020-20-11-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 09-11-2020-13-11-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 09-11-2020-13-11-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 02-11-2020-06-11-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 02-11-2020-06-11-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 26-10-2020-30-10-2020-внутр-рынок-3
Ҳафталик котировкалар 26-10-2020-30-10-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 19-10-2020-23-10-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 19-09-2020-23-10-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 12-10-2020-16-10-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 12-10-2020-16-10-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 05-10-2020-09-10-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 05-09-2020-09-10-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 28-09-2020-02-10-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 28-09-2020-02-10-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 21-09-2020-25-09-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 21-09-2020-25-09-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 14-09-2020-18-09-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 14-09-2020-18-09-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 07-09-2020-11-09-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 07-09-2020-11-09-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 29-08-2020-04-09-2020-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 29-08-2020-04-09-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 24-08-2020-28-08-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 24-08-2020-28-08-2020-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 17-08-2020-21-08-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 17-08-2020-21-08-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 10-08-2020-14-08-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-08-2020-14-08-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 03-08-2020-07-08-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 03-08-2020-07-08-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-07-2020-30-07-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 27-07-2020-30-07-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 20-07-2020-24-07-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 20-07-2020-24-07-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-07-2020-17-07-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 13-07-2020-17-07-2020-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 06-07-2020-10-07-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-07-2020-10-07-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 29-06-2020-03-07-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 29-06-2020-03-07-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 22-06-2020-26-06-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 22-06-2020-26-06-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 15-06-2020-19-06-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 15-06-2020-19-06-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 08-06-2020-12-06-2020-внутр-рынок-3
Ҳафталик котировкалар 08-06-2020-12-06-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 01-06-2020-05-06-2020-внутр-рынок-54
Ҳафталик котировкалар 01-06-2020-05-06-2020-экспорт-3
Ҳафталик котировкалар 25-05-2020-29-05-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 25-05-2020-29-05-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 18-05-2020-22-05-2020-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 18-05-2020-22-05-2020-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 11-05-2020-15-05-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 11-05-2020-15-05-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 04-05-2020-08-05-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 04-05-2020-08-05-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-04-2020-01-05-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 27-04-2020-01-05-2020-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 20-04-2020-24-04-2020-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 20-04-2020-24-04-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-04-2020-17-04-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 13-04-2020-17-04-2020-экспорт-1
Ҳафталик котировкалар 06-04-2020-10-04-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-04-2020-10-04-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 30-03-2020-03-04-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 30-03-2020-03-04-2020-экспорт-3
Ҳафталик котировкалар 23-03-2020-27-03-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 23-03-2020-27-03-2020-экспорт-2
Ҳафталик котировкалар 16-03-2020-20-03-20-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 16-03-2020-20-03-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 09-03-2020-13-03-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 09-03-2020-13-03-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 02-03-2020-06-03-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 02-03-2020-06-03-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 24-02-2020-28-02-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 24-02-2020-28-02-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 17-02-2020-21-02-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 17-02-2020-21-02-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 10-02-2020-14-02-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 10-02-2020-14-02-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 03-02-2020-07-02-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 03-02-2020-07-02-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 27-01-2020-31-01-2020-внутр-рынок-2
Ҳафталик котировкалар 27-01-2020-31-01-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 20-01-2020-24-01-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 20-01-2020-24-01-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар 13-01-2020-17-01-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 13-01-2020-17-01-2020-экспорт
Ҳафталик котировкалар копия-06-01-2020-10-01-2020-внутр-рынок
Ҳафталик котировкалар 06-01-2020-10-01-2020-экспорт